Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid

Tips om voor altijd even te onthouden en opvallende, tamelijk positieve cijfers qua fietsdiefstal: de voorbije Week van de Veiligheid heeft landelijk weer tot verdere bewustwording geleid.

De jaarlijkse Week van de Veiligheid van 8 t/m 14 oktober j.l. heeft door heel het land weer veel nuttige adviezen en conclusies voor het voetlicht gebracht. Wel eens gehoord van de GOAL- en RAAK-principes? Iedereen zou deze zich even eigen moeten maken. Kleine moeite, groot plezier! En wist u al dat er een daling is van het aantal fietsdiefstallen én een stijging van de bereidheid tot doen van aangifte?


Handel bij ongenode gasten als volgt: Groet, maak Oogcontact, vergeet hem of haar niet Aan te spreken én om goed te Luisteren.
Want als u iedereen gastvrij ontvangt, zijn dieven niet meer anoniem. Dat is het GOAL-principe. En het RAAK-principe? Zou u ooit worden overvallen, dan luidt het duidelijke advies: Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en goed Kijken. Wijzig ook regelmatig uw wachtwoorden; u hebt het ongetwijfeld al vaker gehoord, en niet voor niets. Want cybercrime komt veel meer voor dan u denkt. Het zijn veiligheidstips die ondernemers en particulieren voorbereiden op criminaliteit. Ze zijn ook rustig na te lezen, daar waar gewenst via een uitgebreide toelichting.

Méér op de fiets? Dan ook minder fietsdiefstal!
Tijdens de Week van de Veiligheid 2018 kwam ook het congres '10 jaar Centrum Fietsdiefstal' aan bod. Want één van de meest voorkomende criminele activiteiten bestaat uit het ontvreemden van deze tweewielers, waaronder ook steeds meer dure, elektrische varianten. Het Centrum Fietsdiefstal uitte ook tijdens de Week van de Veiligheid de wens om vooral het fietsgebruik te doen stijgen - en dan moet aan de andere kant natuurlijk ook het aantal fietsdiefstallen omlaag.

Meer mensen doen aangifte
Wat dat betreft is er mede dankzij het gebruik van sterke fietssloten ook redelijk positief nieuws. Het Centrum gaf aan dat in de voorbije tien jaar het aantal fietsdiefstallen is gedaald van 800.000 naar 500.000. Bovendien is de zogeheten aangiftebereidheid gestegen van 20 procent naar 25 procent. De website van de Week van de Veiligheid meldt dat dit percentage nog verder zal stijgen, doordat steeds meer fietsen via digitale methoden te traceren zullen zijn.

Advies over gebruik van een fietsslot
Ondertussen blijft het expertisecentrum Centrum Fietsdiefstal zijn werk doen; al sinds 2008 toen veertien publieke en private partijen een convenant opstelden voor de aanpak van deze vorm van criminaliteit. Onder ander een gemeentelijk stappenplan en het inzetten van promotieteams en lokfietsen dragen hieraan bij. Zie ook onderstaande video voor een impressie van de Week van de Veiligheid en het onderwerp van fietsdiefstal-preventie. Tip: lees ook deze informatiepagina: Gebruik een tweede fietsslot.