Toelichting keurmerken

Het Nieuwe (2014) Abus Level system


Helder, samenhangend en eenvoudig.
Het ABUS Level System combineerde tot vandaag de kenmerken design, comfort en veiligheid.

Vanaf nu, is het een transparant en vereenvoudigd systeem dat uitsluitend het veiligheidsniveau van de sloten vertegenwoordigt.
Het Level System, afgebeeld als een snelheidsmeter, bereikt niveau 15 voor fietssloten en 20 voor motorsloten.
Om een duidelijke en uniforme look te krijgen is het Level System ontworpen door gebruik te maken van slechts één kleur (rood) in plaats van drie (groene, gele en rode). Met het nieuwe Level System, is een beter begrip voor de klant bereikt en leidt al bij de eerste blik, tot een van de belangrijkste overwegingen bij het kopen van een veiligheidsproduct: het niveau van beveiliging.
Fietslot:
Abus beveiligingslevel fiets standaard Abus beveiligingslevel fiets extra Abus beveiligingslevel fiets maximum
Motorslot:
Abus beveiligingslevel motor standaard Abus beveiligingslevel motor extra Abus beveiligingslevel motor maximum

Opmerking:
Op onze website staan bij alle Abus sloten de nieuwe niveaus vermeld. Het ontvangen slot kan nog oude verpakking en dus oud Level System hebben. Het slot is hetzelfde gebleven, alleen ander Level System aan een slot gekoppeld.Het ART keurmerk

Stichting ART is samengesteld uit vertegenwoordigers namens consumenten (ANWB), producenten (RAI vereniging) en in tweewielers gespecialiseerde verzekeraars.
Sloten worden uitvoerig getest alvorens ze een ART-keurmerk krijgen. De eisen waaraan een slot moet voldoen zijn vastgelegd in het ART-keuringsvoorschrift. In het keuringsvoorschrift staan ook de testen beschreven en de gereedschappen die worden gebruikt om sloten te beproeven.

Het ART-keurmerk kent verschillende beveiligingsniveaus die worden aangeduid met sterren. Dat sterrensysteem werkt simpel. Hoe meer sterren een slot heeft, des te beter is de beveiligingswaarde.
De keuring wordt uitgevoerd door TNO in Delft. Sloten komen pas in aanmerking voor een ART keurmerk nadat ze alle proeven hebben doorstaan. Op basis van het testverslag van TNO geeft de Stichting ART een keurmerk af voor een slot.

Voor meer informatie over Stichting ART en het keurmerk bekijk de website:
Website: Stichting ART


Het SCM keurmerk
Dit zijn de kernbegrippen binnen SCM Certificatie. SCM Certificatie is het certificatie-instituut in Nederland op het gebied van de certificering van producten en de installatie van die producten in mobiele objecten. Van oudsher is SCM het kennisinstituut op het bovengenoemde terrein voor verzekeraars en leveranciers. Het beheer over de regelingen wordt gevoerd door het VbV te Apeldoorn.
Klik voor volledige informatie over het SCM keurmerk en certificering hier.
Website: SCM


Vaartuigbeveiliging keurmerk:
Stichting VbV (originele en volledige tekst op www.stichtingvbv.nl)

De schadelast door inbraak uit en diefstal van vaartuigen blijft verzekeraars grote zorgen baren.
Om dit risico ook in de toekomst verzekerbaar te houden hebben organisaties dit initiatief genomen. Met het invoeren van een keurmerk op gebied van vaartuigbeveiliging worden bezitters van pleziervaartuigen beter in staat gesteld om hun boot op een meer effectieve manier te beveiligen.

Binnen het Keurmerk Vaartuigbeveiliging worden de volgende categorieën onderscheiden:
Categorieën Beveiligingsproducten:
Categorie 1: Mechanische Beveiliging
Categorie 2: Alarmsystemen
Categorie 3: Vaartuigvolgsysteem

Slotenonline richt zich op de eerste catagorie, omdat hier de kettingsloten onder vallen.

Mechanische beveiliging
Uw boot kunt u het beste vastleggen met goedgekeurde kabels, kettingen en sloten.
Let er daarbij op dat er gebruik gemaakt wordt van goede bevestigingspunten, zowel aan de boot als aan de walzijde. Voor buitenboordmotoren zijn er speciale sloten ontwikkeld.

Het Keurmerk Vaartuigbeveiliging wordt ondersteund door:
- Verbond van Verzekeraars
- KLPD
- ANWB
- Watersportverbond
- ECB
- VEBON
- HISWA

Diefstal van vaartuigen.
Een boot is een gemakkelijk en daardoor ook populair doelwit voor het dievengilde.
Het is helaas nog steeds zo dat er dagelijks boten en buitenboordmotoren worden gestolen.
Dit onheil overkomt ieder jaar één op de tweehonderd booteigenaren en dan laten we diefstal van waardevolle spullen uit de boot nog buiten beschouwing. In veel gevallen vergoeden de verzekeraars een deel van de schade. Voor de eigenaar blijft het echter zeer vervelend.
De boot is weg, en naast de financiële schade kan deze in veel gevallen ook niet snel worden vervangen. Alle reden voor u, als booteigenaar, preventiemaatregelen te treffen om het te voorkomen! Er zijn tegenwoordig goede mogelijkheden om uw boot goed te beveiligen tegen diefstal.

Preventietips
Net als bij het voorkomen dat in uw huis wordt ingebroken of dat uw auto wordt gestolen zijn
er ook voor uw boot een aantal eenvoudige maatregelen te nemen. Hieronder zijn een aantal tips opgenomen hoe u diefstal van de boot kunt tegen gaan.
- Leg de boot zo goed mogelijk vast met een kabel of ketting en met een goedgekeurd slot.
- Maak het inbrekers lastig, zorg voor goed hang en sluitwerk bij de kajuitingang.
- Zorg voor een aanvullend elektronisch beveiligingssysteem, bijvoorbeeld een alarmsysteem of een vaartuigvolgsysteem.
- Stal uw vaartuig in de winter in een veilige botenstalling.
- Als u uw boot op een trailer heeft staan, beveilig deze dan met een passend en goedgekeurd slot (bijv. een koppelingsslot of wielklem).
- Registreer de gegevens en kenmerken van uw boot. Een registratiekaart kunt u downloaden via www.isbeveiligd.nl.
- Indien mogelijk haal uw motor van de boot of zorg anders dat er een goedgekeurd buitenboordmotorslot op zit.
- Niets erin, niets eruit; neem waardevolle spullen mee bij het verlaten van de boot.
- Doe bij diefstal of vermissing altijd aangifte bij de politie.

Beter beveiligd
Verzekeraars vinden het zeer belangrijk om de diefstal van boten tegen te gaan. Dit om de schadelast te beperken en daarmee de premies betaalbaar te houden. De verzekeraars hebben samen met de ANWB, het KLPD, de VEBON, de HISWA, ECB en het Watersportverbond een Keurmerk voor Vaartuigbeveiliging ontwikkeld.
Dit Keurmerk wordt beheerd door de Stichting VbV.
Het Keurmerk geldt alleen voor beveiligingsproducten die aan de gestelde VbV-eisen voldoen.
Een aantal verzekeraars eisen deze producten of verlenen kortingen als deze producten zijn geïnstalleerd. Informeer bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden.

Voor verdere informatie verwijzen u graag naar: www.stichtingvbv.nl

Slotenonline verkoopt diverse SCM goedgekeurde sloten, van buitenboordmotorsloten en trailersloten tot aan kettingsloten: SCM sloten. Daarnaast voldoen ook de ART 4 goedgekeurde kettingsloten aan de VbV eisen . Volledige slotenlijst kunt u hier terugvinden.